visioon Lisaks audiitorkontrolli läbiviimisele, mille tulemuseks on sõltumatu audiitori aruanne, peame oma eesmärgiks pakkuda rohkem ,kui meilt oodatakse. Me tagame oma teenusele nõuetekohase halduse, mis hõlmab nii auditi planeerimist,  dokumenteerimist kui ka ettevõtte sisest kvaliteedi juhtimist  selleks, et olla vastavuses professionaalsete normidega.

Rohkem kui 90% kõigist ettevõtetest Eestis on väikese või keskmise suurusega. Neid juhitakse inimeste poolt, kes on oma elud pühendanud  ettevõtete eesmärkide saavutamisele muljetavaldava sihikindlusega. Tulemuseks on sotsiaalselt nii olulised uued töökohad, laienemine uutele tegevusaladele ning tehnoloogiline areng. Seadusandlik  raamistik nende tegevuse reguleerimiseks pidevalt laieneb.  Seaduste ja normatiivide väljaandjad eeldavad, et ettevõtjad on kursis pidevat toimuvate muutustega. Partnerlus, mis põhineb järjepidevusel ja pikaajalisel perspektiivil ,on investeering kindlustundesse. Audiitori arusaamine  ettevõtlusest ning olukordade mõistmine, mille ees ettevõtjad seisavad ,on pidevas arengus. Suhted  meie personali ja klientide vahel on aja jooksul nii kindlad kui ka personaalsed.

Konsult. ee-s  usume, et väikesed ja keskmise suurusega firmad  ja organisatsioonid tunnevad ennast kodusemalt väikeste ja keskmise suurusega teenusepakkujatega.