Koos pikaajaliste koostööpartneritega, pakume nõustamist mitmetes valdkondades:

  • Firma esiandamine asjaajamises  riigiametitega
  • Raamatupidamise arvestuse juurutamine
  • Finants- ja raamatupidamise personali valiku hindamine
  • Abi finantsplaanide koostamisel ja laenuvõime hindamisel
  • Konsolideeritud aastaaruannete koostamine
  • Ettevõtete restruktureerimisega seonduv
  • Firmade ostude ja müügiga seotud nõustamine ja firma väärtuse hindamine